شعرپژوهی (بوستان ادب)

شعرپژوهی (بوستان ادب)

بوستان ادب سال چهارم بهار 1391 شماره 1 (پیاپی 11)

مقالات

۵.

بررسی مقایسه ای مرگ در شعر نیما یوشیج و استیوی اسمیت: « آی آدم ها» و «دست تکان نمی داد، داشت غرق می شد»

۶.

جمشید در گذر از فردانیت (نقد کهن الگویی داستان جمشید و خورشید اثر سلمان ساوجی)

کلید واژه ها: کهن الگو کارل گوستاو یونگ ناخودآگاه مثنوی جمشید و خورشید فردانیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۷ تعداد دانلود : ۸۱۹

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۰