فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی - علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد)

فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی


 


رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

مدیر مسئول: دکتر کیومرث نیاز آذری

سردبیر: دکتر ابراهیم صالحی عمران

مدیر داخلی: دکتر ترانه عنایتی

هیات تحریریه: دکتر محمدحسن پرداختچی، دکتر حسین خنیفر، دکتر حسن رستگارپور، دکتر اسماعیل زارعی زوارکی، دکتر بی بی عشرت زمانی، دکتر سید علی سیادت، دکتر محمد صالحی، دکتر ترانه عنایتی، دکتر هاشم فردانش، دکتر داریوش نوروزی، دکتر کیومرث نیازآذری

نشانی: ساری، کیلومتر 7 جاده دریا، مجتمع دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، دانشکده علوم، طبقه سوم.  صندوق پستی: ساری، 194-48164

تلفکس: 33033851(011)

وب سایت ictedu.iausari.ac.ir/

پست الکترونیک: ictedu@iausari.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: روانشناسی و علوم تربیتی
دوره انتشار: فصلنامه
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی
درجه علمی: علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹