فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی - علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد)

فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم تربیتی
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر کیومرث نیازآذری
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
درجه علمی: علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد)
سردبیر: دکتر مریم تقوایی یزدی
مدیر داخلی: دکتر فاطمه هاشم نژاد آبرسی
مدیر اجرایی: کارشناس نشریه: ام البنین یوسفی
وب سایت: http://ictedu.iausari.ac.ir/

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴