جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای - نشریه علمی (وزارت علوم)

جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
e-issn: ‪۲۷۸۳-۲۱۱۲
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱
مدیر مسئول: دکتر حیدر لطفی
p-issn: ۲۲۲۸-۶۴۶۲
صاحب امتیاز: موسسه آموزش عالی قشم
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر افشین متقی دستنائی
مدیر داخلی: دکتر علی حاجی شمسایی
هیئت تحریریه: دکتر پیروز مجتهدزاده، دکتر مهدی مدیری، دکتر ناصر اقبالی، دکتر محمد حسن نامی، دکتر فریبا اسفندیاری، دکتر افشین متقی دستنائی، دکتر حیدر لطفی
آدرس: قشم، میدان ژئو پارک، سایت نخل زرین، موسسه آموزش عالی قشم
تلفن: ۰۷۶۳۵۲۴۶۶۰۱
وب سایت: http://www.jgeoqeshm.ir/
پست الکترونیکی: qeshmmajaleh@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۳