مطالعات آموزشی و آموزشگاهی -

مطالعات آموزشی و آموزشگاهی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم تربیتی
e-issn: ۲۶۴۵-۸۰۹۸
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر حسین خنیفر
ناشر: دانشگاه فرهنگیان
p-issn: ۲۴۲۳-۴۹۴X
صاحب امتیاز: دانشگاه فرهنگیان
سردبیر: دکتر حسین خنیفر
مدیر اجرایی: زهرا رستمی
هیئت تحریریه: دکتر فروزان ادیب فر، دکتر قدسی احقر، دکتر محمود اکرامی، دکتر محمد رضا سرمدی، دکتر عباس خورشیدی، دکتر براتعلی منفردی راز، دکتر سید محمود میرزمانی بافقی
آدرس: تهران، میدان صنعت ، بالاتر از چهار راه ارغوان ، خ تربیت معلم ، دانشگاه فرهنگیان سازمان مرکزی، اداره کل نشر و اطلاع رسانی، دفتر نشریه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی
تلفن: ۰۲۱۸۷۷۵۱۲۱۷
وب سایت: http://pma.cfu.ac.ir/
پست الکترونیکی: fu.magazine@yahoo.com
فکس: ۰۲۱۸۷۷۵۱۱۸۱
کد پستی: ۱۹۹۸۹۶۳۳۴۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۰