آموزش پژوهی -

آموزش پژوهی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم تربیتی
e-issn: ۲۶۴۵-۳۶۷۳
دوره انتشار: فصلنامه
جانشین سردبیر/قائم مقام: دکتر علی شیروانی شیری
مدیر مسئول: دکتر حسین افلاکی فرد
ناشر: دانشگاه فرهنگیان
p-issn: ۲۵۸۸-۴۱۸۲
صاحب امتیاز: دانشگاه فرهنگیان
سردبیر: دکتر بابک شمشیری
مدیر داخلی: بهرام اسماعیلی
هیئت تحریریه: دکتر صغری استوار، دکتر حسین افلاکی فرد، دکتر علی اکبر امین بیدختی، سیدامیر امین یزدی، دکتر صمد ایزدی، دکتر سعید بهشتی، دکتر منصور بیرامی، دکتر حیدر تورانی، دکتر حسین جنا آبادی، دکتر ژیلا حیدری، دکتر محمد خیر، دکتر اکبر رهنما، دکتر سید حمید رضا علوی، دکتر سید ابراهیم میرشاه جعفری اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی): دکتر محمد عطاران، پروفسور اسلام فطار، پروفسور مگمت نور دیویدز.
آدرس: شیراز. خیابان ساحلی شرقی. پردیس شهید رجایی دانشگاه فرهنگیان فارس
وب سایت: http://researchbt.cfu.ac.ir/
پست الکترونیکی: cfu.journal@gmail.com
فکس: ۰۷۱۳۲۲۸۱۰۹۰

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۳