نامه مفید

نامه مفید

نامه مفید 1378 شماره 17

مقالات

۱.

مشروعیت حکومت اسلامی از منظر شهید مطهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۷۷
مقاله‏اى که پیش رو دارید، به پردازش منشا مشروعیت‏حکومت اسلامى از منظر شهید مطهرى مى‏پردازد، در این نوشتار نکات ذیل مورد کنکاش قرار گرفته است. 1- فرضیه‏هاى مختلف در مقوله مشروعیت‏حکومت. 2- مشروعیت الهى حکومت پیامبر اسلام و امامان علیهم السلام. 3- پاسخهاى استاد از شبهات بعضى معاصران به نظریه فوق، مانند شبهه شورا، بیعت و استنکاف امامان از پذیرفتن حکومت. 4- تحلیل منشا مشروعیت ولایت فقیه. موضع استاد در مساله اخیر چندان شفاف نیست که آیا مشروعیت ولى فقیه به طور تمام و کمال انتصابى است‏یا انتخابى؟ و یا این که تلفیقى از هر دو؟ نویسنده تلاش مى‏کند با فحص و استخراج آرا و اندیشه‏هاى مختلف استاد، و مقایسه آنها با یکدیگر، به پاسخ سؤال مزبور دست‏یابد. براى تبیین بیشتر، ادله و شواهد هر دو نظریه (انتصاب و انتخاب) از آثار آن عزیز سفر کرده، مورد تحلیل و ارزیابى قرار مى‏گیرد.
۲.

مطهری شخصیتی جامع

۴.

کارآیی، رفاه و عدالت در اسلام و اقتصاد متعارف

۷.

نقش بانکداری بدون ربا در رفع فقر

سخنرانی ها

۱.

میزگرد: جمعیت، اشتغال و توزیع درآمد

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۴