نامه مفید

نامه مفید

نامه مفید اسفند 1385 شماره 58 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی مفهوم، جایگاه و نمادهای حقوقی فولکور(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

عهدی یا تملیکی بودن اجاره اشخاص(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اجاره اشخاص حق عینی حق دینی عقد عهدی عق تملیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۱۶ تعداد دانلود : ۲۶۱۷
۳.

تأثیر حقوق اقتصادی و نفع گرایی در حقوق خصوصی بر حقوق بین الملل خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق اقتصادی تعارض قوانین فلسفه حقوق حقوق خصوصی نفع گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶۶ تعداد دانلود : ۱۵۴۶
۴.

بررسی مبانی تعارض منفی قوانین یا احاله در حقوق بین الملل خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

جنبه های حقوقی داوری آن لاین(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

بررسی و ارزیابی شیوه های حل و فصل اختلافات مربوط به مالکیت معنوی در وایپو و تریپس(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

افزایش یا کاهش قراردادی مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

مشروعیت استفاده از زور در عراق از دیدگاه حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۴