نامه مفید

نامه مفید

نامه مفید اسفند 1386 شماره 64 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مدرنیته و حقوق دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

مصونیت رئیس دولت، رئیس حکومت و وزیر امور خارجه در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

اعمال حقوق بشر در مبارزه با تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

مبنای نظری متفاوت مسئولیت مدنی؛ عاقله(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بررسی محاکم تخصصی حقوق مالکیت معنوی (1)(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

بررسی ماهیت و مبانی حقوقی تایم شرینگ (مالکیت زمانی) در حقوق انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

تحلیل فرایند عفو مجنی علیه در پرتو مبانی فقهی و اصول حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: رضایت قانون عفو اصول حقوقی گذشت مبانی فقهی مجنی علیه حق قصاص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱۱ تعداد دانلود : ۱۲۹۹
۸.

جرم انگاری تهاجمی فرانسه در جرائم تروریستی(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

مواد روانگردان؛ واکنش اجتماعی و پاسخ گویی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۴