نامه مفید - علمی-پژوهشی

نامه مفید


توقف انتشار: از شماره 101 نشریه نامه مفید به سه مجله به نام های 1. حقوق تطبیقی 2. مطالعات و سیاست های اقتصادی 3. هستی و شناخت تفکیک شده است.شناسنامه

دسته بندی موضوعی: نشریات میان رشته ای
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۱۹ بهمن ۱۳۷۹
مدیر مسئول: سید مسعود موسوی کریمی
ناشر: دانشگاه مفید
صاحب امتیاز: دانشگاه مفید
درجه علمی: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر اکبر کمیجانی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۴