آینه معرفت

آینه معرفت

آینه معرفت 1387 شماره 15 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

نقد علامه طباطبایی بر رویکرد فروکاهشی حکمت متعالیه در مفهوم شناسی اراده ذاتی خداوند(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

قاعده فرعیه در منطق جدید، گزارشی انتقادی از نزاع پنجاه ساله منطق قدیم و جدید درباره پیش فرض وجودی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۷ تعداد دانلود : ۵۸۸

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۶