آینه معرفت - نشریه علمی (وزارت علوم)

آینه معرفت (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
e-issn: ۲۵۸۸-۵۱۲X
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۴ دی ۱۳۸۶
مدیر مسئول: حسن سعیدی
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی
p-issn: ۲۲۵۱-۸۰۱۰
صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتى، دانشکده الهیات و ادیان
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
رتبه: ب
سردبیر: حسن سعیدی
مدیر داخلی: ذکریا بهارنژاد
مدیر اجرایی: کارشناس نشریه: حسین مقیسه
هیئت تحریریه: محمد ابراهیمی ورکیانی، سید علی اکبر افجه ای، محسن جوادی، سید حسن سعادت مصطفوی، حسن سعیدی، منوچهر صانعی دره بیدی، قربان علمی
آدرس: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتى، دانشکده الهیات و ادیان، دفتر مجله
تلفن: ۰۲۱۲۹۹۰۵۶۹۴
وب سایت: https://jipt.sbu.ac.ir/
پست الکترونیکی: ayenehmarefat@sbu.ac.ir
کد پستی: ۱۹۸۳۹۶۹۴۱۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۷