انتظام اجتماعی

انتظام اجتماعی

فصلنامه انتظام اجتماعی 1388 شماره 1 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

ررسی عوامل موثر بر احساس امنیت شهروندان تهرانی ( با تاکید بر رسانه های جمعی ، عملکرد پلیس و بروز جرایم )(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 324 تعداد دانلود : 174
۴.

بررسی نگرش شهروندان زن تهرانی در باره نقش پلیس زن در امنیت اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴