انتظام اجتماعی - علمی-پژوهشی

انتظام اجتماعی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اجتماعی و ارتباطات
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۱۳ بهمن ۱۳۸۷
ناشر: دانشگاه علوم انتظامی
p-issn: ۲۰۰۸-۶۰۲۴
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم انتظامی امین
درجه علمی: علمی-پژوهشی
سردبیر: عزت اله سام آرام
مدیر اجرایی: حمید مستجابی
هیئت تحریریه: علی اکبر احمدی، محمدرضا بهرنگی، غلامرضا جمشیدی ها، بهروز دری، رضا موسی زاده، مرتضی نوربخش، محمدکاظم واعظ موسوی، توحید عبدی، محمد سهرابی، اکبر وروایی، عزت الله نادری، علی حسین نجفی ابرندآبادی
آدرس: تهران، اتوبان شهید همت غربی، دانشگاه علوم انتظامی، دانشکده علوم و فنون انتظامی، معاونت پژوهش، دبیرخانه فصلنامه انتظام اجتماعی
تلفن: ۰۲۱۴۸۹۳۱۷۳۸
وب سایت: http://sopra.jrl.police.ir/
فکس: ۰۲۱۴۸۹۳۱۷۳۴
کد پستی: ۱۴۹۸۶۱۱۹۹۹۱

کلیدواژه‌های مرتبط

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۳