فرهنگ مشاوره و روان درمانی

فرهنگ مشاوره و روان درمانی

فرهنگ مشاوره و روان درمانی سال سوم پاییز 1391 شماره 11

مقالات

۱.

تعیین میزان شیوع اختلاف اضطراب منتشر در میان دانش آموزان پایه پنجم و بررسی اثربخشی دو روش خودگویی برونی و درونی در کاهش آن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸ تعداد دانلود : ۳۲۳
۳.

مقایسه انسجام و انعطاف پذیری خانواده های دارای عضو بیمار مبتلا به ایدز با خانواده های جمعیت عمومی

۴.

میزان نقص ایگوی والدین کودکان اسکیزوفرن و عادی با استفاده از نمایه نقص ایگوی آزمون رورشاخ

۶.

وضعیت حساسیت حافظه ضمنی و آشکار نسبت به واژه های مرتبط با غذا، تناسب اندام و اعضای بدن در زنان چاق و معمولی

حوزه های تخصصی:
  1. روانشناسی روانشناسی مرضی تحولی اختلال خوردن
  2. روانشناسی روانشناسی یادگیری شناخت
تعداد بازدید : ۴۲۸ تعداد دانلود : ۴۰۹

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۱