فرهنگ مشاوره و روان درمانی - علمی-پژوهشی

فرهنگ مشاوره و روان درمانی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبائی

مدیر مسئول: دکتر سید صدرالدین شریعتی

سردبیر: دکتر عبدالله شفیع آبادی

مدیر اجرایی: دکتر معصومه اسمعیلی

هیئت تحریریه: حسن احدی، سید احمد احمدی علیآبادی اسمعیلی، احمد اعتمادی، محمدرضا تقوی، سمین حسینیان، طیبه زندیپور، عبدالله شفیعآبادی، علی فتحی آشتیانی، بهرام قنبری هاشم آبادی، حسین کاویانی، نعمت الله موسیپور، محمد نریمانی

نشانی: تهران  دهکده المپیک، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده روان شناسی

 

تلفن: 44737574(021)   فکس: 44737472(021)

وب سایت: http://qccpc.atu.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: روانشناسی
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۴ اسفند ۱۳۸۸
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۶