فرهنگ مشاوره و روان درمانی - نشریه علمی (وزارت علوم)

فرهنگ مشاوره و روان درمانی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: روانشناسی
e-issn: ۲۴۷۶-۶۱۷۸
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۴ اسفند ۱۳۸۸
جانشین سردبیر/قائم مقام: دبیر تخصصی: دکتر ابراهیم نعیمی
مدیر مسئول: دکتر سید صدرالدین شریعتی
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی
p-issn: ۲۳۴۵-۶۰۵۱
صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبائی
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر عبدالله شفیع آبادی
مدیر داخلی: دکتر ابراهیم نعیمی
هیئت تحریریه: دکتر سید صدر الدین شریعتی، دکتر عبدالله شفیع آبادی، دکتر سید احمد احمدی، دکتر معصومه اسمعیلی، دکتر حسین قمری گیوی، دکتر بهرامعلی قنبری هاشم آبادی، دکتر خدابخش احمدی، دکتر کیومرث فرحبخش، دکتر مهدی زارع بهرام آبادی، دکتر خلیل اسماعیل پور
وب سایت: https://qccpc.atu.ac.ir/

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۵