پژوهش در علوم ورزشی

پژوهش در علوم ورزشی

پژوهش در علوم ورزشی زمستان 1387 شماره 21 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

اثر تعاملی مصرف مکمل کراتین همراه با بی کربنات سدیم بر پاسخ لاکتات خون و توان بی هوازی تکواندوکاران جوان(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

تاثیر تمرین های هوازی طولانی مدت و فزاینده بر میزان لپتین و هورمون های منتخب سرم در زنان با وزن اضافی(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

تاثیر تمرین شدید کوتاه مدت بر کاتابولیسم پروتئین ها در شرایط روزه داری و غیرروزه داری در کشتی گیران نخبه(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

اثر مصرف مکمل گلوتامین بر توان هوازی و توان بی هوازی کشتی گیران آزاد کار نخبه پس از یک دوره کاهش وزن حاد ورزشی پژوهش در علوم ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

اثر یک برنامه منتخب تمرین هوازی (80-60 درصد HRmax) بر عوامل خطرزای بیماری کرونری قلب و توان هوازی مردان بزرگسال غیرفعال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قند خون عوامل خطرزای قلبی - عروقی آمادگی هوازی چربی های پلاسما مردان بزرگسال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۳ تعداد دانلود : ۴۹۵
۷.

ارتباط بین سن شاخص توده بدنی و شاخص های آمادگی جسمانی در نیروهای زمینی ارتش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سن بارفیکس نیروهای مسلح دراز و نشست دو 1/6 کیلومتر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۲ تعداد دانلود : ۶۱۶
۸.

اعتبار آستانه تنفسی جبرانی در برآورد شدت بحرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

تعیین ارتباط بین شاخص های ارزیابی شدت تمرین هنگام فعالیت ارگومتری زیر بیشینه در کودکان اسپاستیک(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۰.

مقایسه تراکم مواد معدنی استخوان پای برتر و غیربرتر زنان فوتسالیست حرفه ای با افراد غیرورزشکار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تراکم مواد معدنی استخوان پای برتر فوتسال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۴ تعداد دانلود : ۵۹۴
۱۱.

اثر یک دوره تمرین شدت متوسط روی سطوح کلسیتونین کورتیزول کلسیم و فسفر سرم زنان یائسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پوکی استخوان کلسیتونین زنان یائسه ورزش شدت متوسط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۷ تعداد دانلود : ۴۹۹
۱۲.

اثر تمرینات هوازی بر تغییرات وزن درصد چربی و شاخص توده بدن روزه داران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وزن تمرینات هوازی روزه داری رمضان درصد چربی و شاخص توده بدن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۰ تعداد دانلود : ۶۴۴

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲