پژوهش در علوم ورزشی

پژوهش در علوم ورزشی

پژوهش در علوم ورزشی زمستان 1387 شماره 21

مقالات

۱.

اثر تعاملی مصرف مکمل کراتین همراه با بی کربنات سدیم بر پاسخ لاکتات خون و توان بی هوازی تکواندوکاران جوان

۲.

تاثیر تمرین های هوازی طولانی مدت و فزاینده بر میزان لپتین و هورمون های منتخب سرم در زنان با وزن اضافی

۳.

تاثیر تمرین شدید کوتاه مدت بر کاتابولیسم پروتئین ها در شرایط روزه داری و غیرروزه داری در کشتی گیران نخبه

۴.

اثر مصرف مکمل گلوتامین بر توان هوازی و توان بی هوازی کشتی گیران آزاد کار نخبه پس از یک دوره کاهش وزن حاد ورزشی پژوهش در علوم ورزشی

۵.

اثر یک برنامه منتخب تمرین هوازی (80-60 درصد HRmax) بر عوامل خطرزای بیماری کرونری قلب و توان هوازی مردان بزرگسال غیرفعال

۹.

تعیین ارتباط بین شاخص های ارزیابی شدت تمرین هنگام فعالیت ارگومتری زیر بیشینه در کودکان اسپاستیک

۱۰.

مقایسه تراکم مواد معدنی استخوان پای برتر و غیربرتر زنان فوتسالیست حرفه ای با افراد غیرورزشکار

کلید واژه ها: تراکم مواد معدنی استخوانپای برترفوتسال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۵ تعداد دانلود : ۳۷۶
۱۱.

اثر یک دوره تمرین شدت متوسط روی سطوح کلسیتونین کورتیزول کلسیم و فسفر سرم زنان یائسه

کلید واژه ها: پوکی استخوانکلسیتونینزنان یائسهورزش شدت متوسط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۱ تعداد دانلود : ۳۴۲
۱۲.

اثر تمرینات هوازی بر تغییرات وزن درصد چربی و شاخص توده بدن روزه داران

کلید واژه ها: وزنتمرینات هوازیروزه داری رمضاندرصد چربی و شاخص توده بدن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۸ تعداد دانلود : ۴۴۴

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲