پژوهش در علوم ورزشی

پژوهش در علوم ورزشی

پژوهش در علوم ورزشی پاییز 1384 شماره 8 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مقایسه وضعیت باشگاه های لیگ حرفه ای فوتبال جمهوری اسلامی ایران با توجه به معیارهای یوفا و باشگاه های منتخب ژاپن، کره جنوبی، امارات و ترکیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱۳ تعداد دانلود : ۹۴۰
۵.

تأثیر سه برنامه منتخب سرد کردن بر میزان دفع لاکتات خون و کاهش ضربان قلب به دنبال یک فعالیت بیشینه درورزشکاران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۸ تعداد دانلود : ۷۵۵
۷.

تأثیر تمرینات هوازی بر جهش ژنوم میتوکندریایی (mtDNA) لکوسیت های خون انسان(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲