پژوهش در علوم ورزشی

پژوهش در علوم ورزشی

پژوهش در علوم ورزشی سال چهارم بهار 1386 شماره 14 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۳.

مقایسه تاثیر دو روش تمرینی پیاده روی و دویدن بر نشانه های سندرم پیش قاعدگی دختران دبیرستان های شهراهواز(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۴ تعداد دانلود : ۵۱۷
۵.

تاثیر هشت هفته فعالیت ورزشی منتخب و رژیم غذایی کنترل شده بر عوامل خطرزای قلبی- عروقی و ترکیب بدنی زنان زایمان کرده(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۷ تعداد دانلود : ۵۲۴
۶.

مقایسه و بررسی ارتباط بین ویژگی های شخصیتی و میزان پرخاشگری در ورزشکاران مرد رشته های منتخب ورزشی شهرستان همدان در سال 1385(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۰ تعداد دانلود : ۷۲۱
۷.

تاثیر یک دوره حرکات اصلاحی - درمانی در انعطاف پذیری عضلات همسترینگ و کاهش دردکمر(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

بررسی میزان شیوع، نوع و علل احتمالی صدمات ورزشی والیبالیست های مرد لیگ برتر باشگاه های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

تاثیر تقدم و تاخر تمرین ذهنی بر یادگیری یک مهارت ادارکی - حرکتی با تاکید بر تصویر سازی درونی و بیرونی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳۲ تعداد دانلود : ۸۰۳

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲