پژوهش در علوم ورزشی - نشریه علمی (وزارت علوم)

پژوهش در علوم ورزشی (نشریه علمی وزارت علوم)


توقف انتشار: از سال 1388نشریه پژوهش در علوم ورزشی به چهار مجله به نام های 1. رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی 2. فیزیولوژی ورزشی 3. مطالعات طب ورزشی 4. مطالعات مدیریت ورزشی تفکیک شده است.شناسنامه

دسته بندی موضوعی: تربیت بدنی
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ مرداد ۱۳۸۳
مدیر مسئول: محمدرضا دهخدا
ناشر: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
صاحب امتیاز: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: عباس بهرام
آدرس: تهران، خیابان مطهری، خیابان میرعماد، کوچه پنجم، پلاک 3، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
کد پستی: ۱۵۸۷۹۵۸۷۱۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲