جهاد

جهاد

جهاد آبان 1362 شماره 58

مقالات

۲.

حدیث ظفر در صحنه های تبعید، کشتار، تسخیر

۳.

مشکلات روستائی: گزارشی از سمینار بررسی مسائل روستائی جهاد سازندگی (جهاد سازندگی امید دارد قبل از حل مشکل مسکن در شهر، مشکل زمین در روستا حل شود)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۷ تعداد دانلود : ۲۱۸
۴.

جهاد سازندگی و ضرورت تأمین آب کشاورزی (از سلسله گزارشهای معرفی کمیته های هفتگانه جهاد سازندگی)

سخنرانی ها

گفتگوها

۱.

ضرورتها، اهداف و مشکلات مدرسه تربیت مدرس (به مناسبت بازگشایی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۴۸