جهاد

جهاد

جهاد تیر 1366 شماره 99

یادداشت ها

۱.

مصاحبه با برادر علیرضا افشار قائم مقام فرماندهی کل و رئیس ستاد مرکزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

گزارش ها

۲.

اشتغال در بخش کشاورزی

مقالات

۲.

واقعیت ها در برنامه ریزی محلی نکات مهم فرآیند برنامه ریزی محلی (مقدمه ای بر برنامه ریزی در سطوح محلی) قسمت پنجم

۳.

تورم در ایران (قسمت اول) (ارتباط تورم شهر و روستا - ساختار اقتصاد شهر)

۴.

نظام آموزش غربی محصول جدائی علم از دین است (توسعه و مبانی تمدن غرب قسمت پانزذهم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۴۸