جهاد

جهاد

جهاد خرداد و تیر 1381 شماره 250 و 251

مقالات

۱.

ترویج و توسعه روستایی: کار آفرینی در روستا با بهره گیری از امکانات محلی ملاحظات نظری و تجربه های عملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۶ تعداد دانلود : ۵۵۰
۲.

نقش عوامل فرهنگی در حفاظت از منابع طبیعی

۳.

ترویج کشاورزی و پایداری

۴.

توسعه انسانی و توانمندسازی زنان در ایران

۵.

بررسی و تحلیل رویکردها و راهبردهای توسعه روستایی - ناحیه ای

۷.

توسعه آمایشی: جامع نگری برای پایدارسازی توسعه جوامع روستایی

۸.

توسعه پایدار و توریسم روستایی

۱۰.

آموزش و بسط اشتغال در روستا

۱۱.

فقر، تعاون و توسعه روستایی

۱۲.

شاخصهای سودآوری برنامه های اصلاح گندم در مکزیک

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۴۸