برنامه ریزی و آمایش فضا

برنامه ریزی و آمایش فضا

مدرس علوم انسانی-برنامه ریزی و آمایش فضا زمستان 1381 شماره 27 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

عوامل مؤثر بر میزان مشارکت جوانان و نوجوانان روستائی در برنامه ریزی توسعه با تأکید بر عوامل مکانی - فضایی: (نمونه موردی: شهرستان کرمان)(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

شناخت الگوی فضای توریستی شهر اصفهان با استفاده از سیستم GIS(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

پدیده کاهش همبستگی اجتماعی در کلانشهرها(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

نقش سلولهای کم فشار محلی در استقرار مجموعه های ماسه ای ایران: (مطالعه موردی: بندریگ کاشان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۶ تعداد دانلود : ۳۶۸

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۳