برنامه ریزی و آمایش فضا - علمی-پژوهشی

برنامه ریزی و آمایش فضا


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
e-issn: ۲۴۷۶-۶۸۶۰
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۱ خرداد ۱۳۸۰
مدیر مسئول: محمد شریفی کیا
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
p-issn: ۱۶۰۵-۹۶۸۹
صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
درجه علمی: علمی-پژوهشی
سردبیر: عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری
هیئت تحریریه: محمدرضا حافظ‌نیا، محمدرضا رضوانی، سیاوش شایان، سیدیحیی صفوی، بهلول علیجانی، عباس‌ علی‌محمدی، منوچهر فرج‌زاده‌اصل، ابوالفضل مشکینی، سیدمهدی موسی‌کاظمی، مجتبی یمانی
آدرس: تهران، جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، طبقه چهارم ، دفتر مجله برنامه ریزی و آمایش فضا
وب سایت: http://hsmsp.modares.ac.ir/
پست الکترونیکی: Geojournal@modares.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸