برنامه ریزی و آمایش فضا

برنامه ریزی و آمایش فضا

مدرس علوم انسانی-برنامه ریزی و آمایش فضا پاییز 1386 شماره 53 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

تعیین حساسیت بالقوه سطوح شیب دار در حوضه های کوهستانی، نسبت به وقوع زمین لغزشها، با استفاده از روش تعیین عامل ویژه مطالعه موردی: حوضه قرنقوچای واقع در دامنه شرقی کوهستان سهند (آذربایجان شرقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۴ تعداد دانلود : ۳۲۹
۳.

دولت الکترونیکی و نقش آن در ساماندهی نظام تجاری شهر (مطالعه موردی: کلانشهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

شناسایی ویژگی های سوانح محیطی منطقه شمال غرب ایران (نمونه مطالعاتی: خطر توفانهای تندری در تبریز)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۰ تعداد دانلود : ۵۲۳
۷.

کارایی مطالعه سنجش از دور در مدل سازی مخازن هیدروکربوری گستره جنوب باختری ایران (مطالعه موردی از سازند آسماری)(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

تحلیل موقعیت رودبار در رابطه با سامانه های بارشی غرب کشور (استانهای ایلام و کرمانشاه)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۴ تعداد دانلود : ۵۲۸

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۳