برنامه ریزی و آمایش فضا

برنامه ریزی و آمایش فضا

مدرس علوم انسانی-برنامه ریزی و آمایش فضا پاییز 1385 شماره 48 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

جایگاه حکمروایی خوب برنامه ریزی شهری طرح متروی تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

ارزیابی و پهنه بندی خطر ناپایداری دامنه ها در بخش مرکزی حوضه زاب (شهرستان سردشت) به روش آنبالاگان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۰ تعداد دانلود : ۵۷۹
۴.

تحلیلی بر تخصصی شدن الگوی کشت و نقش آن در توسعه روستایی: کشت توت فرنگی در منطقه ژاورود مریوان(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

ارزیابی حساسیت پذیری دما و بارش تبریز به افزایش دی اکسید کربن جو با استفاده از مدلهای گردش جهانی پیوندی جوی - اقیانوسی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۶ تعداد دانلود : ۳۱۲

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۳