برنامه ریزی و آمایش فضا

برنامه ریزی و آمایش فضا

مدرس علوم انسانی-برنامه ریزی و آمایش فضا بهار 1383 شماره 32 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

(با تأکید بر برنامه ریزی توسعه روستایی) برنامه ریزی ارتباطی، رویکردی انتقادی به نظریه برنامه ریزی(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

بررسی علل وقوع زمین لغزش در روستای نصیر آباد ورزقان (استان آذربایجان شرقی) با استفاده از روشهای کمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۳ تعداد دانلود : ۴۶۶
۶.

>برای تهیه نقشه پوشش برف در حوضه آبریز سد کرج NOAA/AVHRR ارزیابی الگوریتمهای مبتنی بر ترکیب باندهای انعکاسی و حرارتی سنجنده(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۸ تعداد دانلود : ۴۵۴
۷.

مطالعه موردی: شهرک معلم کرمانشاه (GIS) ارزیابی و مکان گزینی مراکز آموزش شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۳ تعداد دانلود : ۵۲۵

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۳