برنامه ریزی و آمایش فضا

برنامه ریزی و آمایش فضا

مدرس علوم انسانی-برنامه ریزی و آمایش فضا زمستان 1383 شماره 35 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۴.

تحلیل نقش روابط متقابل شهر و روستا در تحول نواحی روستایی: قزوین(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

تحلیل الگوهای فضایی استقرارگاههای باستانی دشت میاناب شوشتر با کاربرد سنجش از دور و سیستمهای اطلاعات جغرافیایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۳ تعداد دانلود : ۴۷۳
۶.

تحلیل درباره لزوم به کارگیری پردازش تصاویر آن- لاین در طرحهای برنامه ریزی شهری کلانشهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۰ تعداد دانلود : ۵۹۲
۷.

تبیین الگوی فضایی روستاهای در حال گذار با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی: شمال غرب ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۲ تعداد دانلود : ۵۶۰
۸.

به کارگیری مدل تلفیقی پانل در ارتباط با میزان عملکرد گندم دیم و پارامترهای اقلیمی: استان لرستان(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۳