پژوهش های تربیتی

پژوهش های تربیتی

پژوهش های تربیتی پاییز 1386 شماره 12 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی رابطه بین ارزشهای پرسنلی و فرهنگ سازمانی در سازمانهای دولتی شهر کرمان(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

بررسی وضعیت مدارس شهر شیروان بر اساس شاخصهای رفتاری سازمان یادگیرنده (دیدگاه پیتر سنگه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۰ تعداد دانلود : ۹۰۵
۳.

ارتباط هوش هیجانی با انگیزش شغلی کارکنان شرکت نگهبان گاز استان اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

رابطه بین استراتژیهای مدیریت تعارض مدیران با میزان استرس شغلی دبیران مقطع متوسطه شهرستان قوچان در سال تحصیلی 85 - 84(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

بررسی رابطه بین خویشتن شناسی مدیران و سلامت سازمانی در دبیرستانهای شهر بجنورد(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

بررسی محتوای کتابهای علوم تجربی دوره ابتدائی بر اساس مبانی پرورش تفکر(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۸