پژوهش های تربیتی

پژوهش های تربیتی

پژوهش های تربیتی تابستان 1385 شماره 7 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مقایسه سلامت روان و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه تهران در ابتدا و انتهای دوره دانشگاه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 963 تعداد دانلود : 584
۲.

بررسی ارتباط بین رضایت شغلی معلمان با تعهد سازمانی آنان در مدارس راهنمایی گالیکش(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

بررسی رابطه میان رضایت شغلی و تعهد سازمانی معلمان مقطع ابتدائی آموزش پرورش شهر اسفراین در سال 1384 - 85(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بررسی رابطه بین سبکهای مدیریت تعارض و میزان استرس شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی ورامین - پیشوا(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹