پژوهش های تربیتی

پژوهش های تربیتی

پژوهش های تربیتی تابستان 1386 شماره 11 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

مقایسه ویژگیهای شخصیتی نوجوانان عادی و بزهکار 18 - 12 ساله شهرستان اهواز(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

بررسی تأثیر توجه تقسیم شده و هیجان بر احتمال پدیدآیی حافظه کاذب در میان افراد مبتلا به اختلالات خلقی مراکز مشاوره شهر کرمان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 384 تعداد دانلود : 527
۴.

بررسی جایگاه مدیریت دانش بر اساس نظریه نوناکا و رابطه آن با فرهنگ سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بررسی موانع کاربست فاوا(فناوری اطلاعات و ارتباطات) در مدارس متوسطه شهر اصفهان از نظر دبیران و مدیران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 494 تعداد دانلود : 594

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹