پژوهش های تربیتی

پژوهش های تربیتی

پژوهش های تربیتی پاییز 1384 شماره 4 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

نیاز سنجی آموزشی مهارتهای مدیریتی مدیران ستادی و اجرایی استان گلستان و ارائه یک برنامه آموزشی ویژه آنان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 899 تعداد دانلود : 960
۶.

ارائه چارچوب نظری جهت کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در مدیریت واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹