پژوهش های تربیتی

پژوهش های تربیتی

پژوهش های تربیتی بهار 1385 شماره 6 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

مقایسه شیوه مدیریت در مراکز آموزش عالی دولتی و غیر دولتی (از لحاظ شاخصهای هدفگذاری، تصمیم گیری، ارتباطات، انگیزش)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 212 تعداد دانلود : 135
۳.

رابطه آگاهی مدیران از اصول روابط انسانی با رضایت شغلی دبیران در دبیرستانهای پسرانه شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

بررسی رابطه بین رضایت زناشویی شغلی دبیران متوسطه شهرستان آمل در سال تحصیلی 85 - 84(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹