پژوهش های تربیتی

پژوهش های تربیتی

پژوهش های تربیتی پاییز 1385 شماره 8 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی رابطه بین سبکهای رهبری مدیران و میزان سلامت سازمانی مدارس (ابتدایی پسرانه) نواحی هفتگانه آموزش و پرورش مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 443 تعداد دانلود : 309
۲.

بررسی میزان تأثیر دوره های آموزش ضمن خدمت مدیران در اثر بخش بودن عملکرد آنها از دیدگاه دبیران دبیرستانهای اسلامشهر در سال تحصیلی 83 - 84(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 497 تعداد دانلود : 348
۴.

بررسی تأثیر آموزش راهبردهای ان . ال . پی بر میزان سلامت روان و مسئولیت پذیری دانش آموزان شهر بجنورد(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 800 تعداد دانلود : 491
۷.

بررسی تأثیر گذراندن درس برنامه ریزی تحصیلی شغلی بر خودشناسی، شناخت رشته های تحصیلی و مشاغل و مهارتهای برنامه ریزی و تصمیم گیری دانش آموزان سال دوم دوره متوسطه(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سبک رهبری مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه ناحیه 5 آموزش و پرورش شهر مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹