پژوهش های تربیتی

پژوهش های تربیتی

پژوهش های تربیتی بهار 1384 شماره 2 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مقایسه اثربخشی فنون شناختی - رفتاری دارو درمانی و ترکیب آنها (دارو درمانی و شناختی رفتاری) در درمان اختلال وسواس فکری و عملی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹