پژوهش های تربیتی

پژوهش های تربیتی

پژوهش های تربیتی زمستان 1384 شماره 5 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

بررسی میزان فایده دروس اصلی و تخصصی رشته مددکاری اجتماعی از دیدگاه دانش آموختگان شاغل در مؤسسات رفاهی، حمایتی، درمانی و قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 299 تعداد دانلود : 373
۳.

بررسی نقش مدیریت مشارکتی بر میزان اثربخشی رفتار سازمانی مدیران، از دیدگاه دبیران و دبیرستانهای دخترانه منطقه 5 آموزش و پرورش استان تهران در سال تحصیلی 84 - 1383(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 182 تعداد دانلود : 877
۴.

بررسی تأثیر آموزش گروهی بر افزایش عزت نفس دانش آموزان دختر پایه سوم مقطع متوسطه دبیرستانهای شهرستان بهبهان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 367 تعداد دانلود : 481
۶.

بررسی رابطه بین تصمیم گیری شغلی با منبع کنترل در مشاوران(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

بررسی میزان و علل افسردگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه و ارائه راهکارهای تقلیل و رفع آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 177 تعداد دانلود : 403

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹