پژوهش های تربیتی

پژوهش های تربیتی

پژوهش های تربیتی زمستان 1384 شماره 5 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

بررسی میزان فایده دروس اصلی و تخصصی رشته مددکاری اجتماعی از دیدگاه دانش آموختگان شاغل در مؤسسات رفاهی، حمایتی، درمانی و قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۷ تعداد دانلود : ۵۵۰
۳.

بررسی نقش مدیریت مشارکتی بر میزان اثربخشی رفتار سازمانی مدیران، از دیدگاه دبیران و دبیرستانهای دخترانه منطقه 5 آموزش و پرورش استان تهران در سال تحصیلی 84 - 1383(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۹ تعداد دانلود : ۷۳۷
۴.

بررسی تأثیر آموزش گروهی بر افزایش عزت نفس دانش آموزان دختر پایه سوم مقطع متوسطه دبیرستانهای شهرستان بهبهان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۱ تعداد دانلود : ۳۵۰
۶.

بررسی رابطه بین تصمیم گیری شغلی با منبع کنترل در مشاوران(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

بررسی میزان و علل افسردگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه و ارائه راهکارهای تقلیل و رفع آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۸ تعداد دانلود : ۶۰۵

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۸