مدیریت بهره وری (علوم مدیریت سابق)

مدیریت بهره وری (علوم مدیریت سابق)

علوم مدیریت 1387 شماره 4

مقالات

۸.

رابطه علی بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی، صادرات و تولید ناخالص داخلی: مطالعه موردی کشورهای منطقه خاو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹۴ تعداد دانلود : ۸۰۸

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹