مدیریت بهره وری (علوم مدیریت سابق) - نشریه علمی (وزارت علوم)

مدیریت بهره وری (علوم مدیریت سابق) (مقاله علمی وزارت علوم)


این نشریه تا شماره 6 با نام علوم مدیریت و از شماره 7 تا 23 با نام فراسوی مدیریت و از آن پس با نام مدیریت بهره وری منتشر شده است.


 


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ فروردین ۱۳۹۲
مدیر مسئول: سلیمان ایران زاده
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: ناصر میر سپاسی
مدیر داخلی: هوشنگ تقی زاده
مدیر اجرایی: فریبا تقی پور
هیئت تحریریه: ناصر میرسپاسی، ابوالحسن فقیهی، رضا نجف بیگی، احمد جعفر نژاد چقوشی، سلیمان ایرانزاده، ناصر فقهی فرهمند، هوشنگ تقی زاده، محمود فیروزیان، فرج الله رهنورد
آدرس: تبریزـ ضلع شرقی اتوبان پاسداران ـ مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریزـ ساختمان علامه امینی ،طبقه دوم اتاق 209
تلفن: ۰۴۱۳۱۹۶۶۰۸۰
وب سایت: http://jpm.iaut.ac.ir
پست الکترونیکی: Product_m92@yahoo.com
کد پستی: ۵۱۵۷۹۴۴۵۳۳

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹