مدیریت بهره وری (علوم مدیریت سابق) - علمی-پژوهشی

مدیریت بهره وری (علوم مدیریت سابق)


این نشریه تا شماره 6 با نام علوم مدیریت و از شماره 7 تا 23 با نام فراسوی مدیریت و از آن پس با نام مدیریت بهره وری منتشر شده است.


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

مدیر مسئول: سلیمان ایران زاده

سردبیر: دکتر ناصر سرسپاسی

نشانی: تبریز-دروازه تهران-نرسیده به نمایشگاه بین المللی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز-دانشکده مدیریت اقتصاد و حسابداری

تلفن:33396080(041)

وب سایت: http://journal.iaut.ac.ir

پست الکترونیک: mag.pro@iaut.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ فروردین ۱۳۹۲
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۸