سید رسول حسینی

سید رسول حسینی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۱ مورد.
۱.

بررسی تأثیر مدیریت ریسک سازمانی و ویژگی های کمیته حسابرسی بر شهرت شرکت ها

تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۲
مدیریت ریسک کسب وکار نشان دهنده یک تغییر رادیکال از روش های سنتی مدیریت ریسک به مدیریت ریسک کل نگر است. طبق مبانی نظری مدیریت ریسک کسب وکار می تواند بر کارایی کمیته حسابرسی و شهرت شرکت تأثیرگذار باشد. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین مدیریت ریسک سازمانی ، ویژگی های کمیته حسابرسی و شهرت شرکت ها و تعیین نقش بین آنها می باشد. قلمرو مکانی این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه پژوهش شامل 139 شرکت درسال های 1392 تا 1398 بوده است. نتایج پژوهش نشان داد که مدیریت ریسک سازمانی بر شهرت شرکت ها تأثیر مثبت دارد. همچنین، ویژگی های کمیته حسابرسی شامل استقلال ، سطح تحصیلات ، تنوع بیشتر در سطح تحصیلات و تعداد جلسات اعضای کمیته حسابرسی بر مدیریت ریسک سازمانی تأثیر مثبت دارند. درنهایت، نتایج نشان داد که مدیریت ریسک سازمانی نقش واسطه ای بر رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی (استقلال، سطح تحصیلات ، تنوع بیشتر در سطح تحصیلات و تعداد جلسات اعضای کمیته حسابرسی) با شهرت شرکت ها دارند. نتایج به دست آمده در این پژوهش با مستندات اشاره شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی مطابقت دارد.
۲.

کاربرد فرآیندهای تصادفی از نوع زنجیره های مارکف در حسابداری

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۱۹
در خصوص استفاده از مباحث مربوط به فرآیندهای تصادفی در حوزه های مختلف دانش بشری استفاده های گوناگونی به عمل آمده است. ازجمله فرآیندهای بسیار مهمی که در فرآیندهای تصادفی موردمطالعه قرار می گیرد، فرآیند مارکوف می باشد. مطالعه این نوع فرآیند در شاخه های علوم پایه و مهندسی جهت درک رفتار پدیده ها و مدل سازی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. اما به کارگیری این نوع فرآیند تنها محدود به علوم پایه و مهندسی نبوده و می توان از آن در حوزه های مختلف علوم انسانی به منظور مدل سازی استفاده نمود. به عنوان مثال، در حوزه جمعیت شناسی برای پیش بینی جمعیت نسل های آینده و یا در زمینه روانشناسی برای پیش بینی رفتار افراد فرآیند مارکوف می تواند کمک کننده باشد. با توجه به اینکه تابه حال طرح مفاهیم فرآیندهای تصادفی در حوزه حسابداری در سطح مقالات و تحقیقات بین المللی و داخلی بسیار محدود بوده است، در این مقاله سعی گردیده است تا مفاهیم نظری مربوط به فرآیندهای تصادفی بیان شده و سپس به بیان زنجیره های مارکوف و نمونه کاربردهای آن اشاره نماییم.
۳.

تحدید العوامل المؤثره فی خلق الرؤیه الریادیه: تبیین دور البرامج التعلیمیه المؤسساتیه

تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۲۸
تعدّ الرؤیه الریادیه لدی رواد الأعمال جزءاً هاماً من الطاقه الإنسانیه التی تعمل کمجال من المجالات فی عملیات اتخاذ القرار، وتتشکل من الاختیارات والترجیحات الفردیه إزاء قضایا الاستقلال وقبول المخاطره وتنفیذ الأفکار الجدیده، وتتشکل ضمن المجالات التی ت ؤدی إلی سلوک إبداعیه . فی هذه الدراسه نسعی لتسلیط الضوء علی دور البرامج التعلیمیه فی خلق الرؤی الریادیه ف ی العمل لدی الموظفین فی قطاع البنوک وماهیه العوامل المؤثره فی خلق هذه الرؤیه وتکوینها . یصنف البحث الحاضر من حیث الغایه والهدف ضمن البحوث التوظیفیه، ومن حیث طریقه جمع البیانات ضمن البحوث الوصفیه – الترابطیه. تمّ الحصول علی المعلومات والبیانات من خلال نشر الاستماره، وصنفت هذه المعلومات عن طریق المنهج الطبقی من بین موظفی مصرف "تجارت (التجاره)" فی عموم مدینه طهران، فیما قمنا بتحلیل البیانات من خلال منهج عینات المعادلات الإطاریه. کانت معامل کرونباخ فی جمیع المجالات تفوق 7/0 ومتوسط تباین واریانس تفوق 5/0، کما تم التأکد من صدق البنی وثباتها. وتوصل البحث إلی أنّ البرامج التعلیمیه المؤسساتیه لها تأثیر إیجابی علی الرؤیه الریادیه لدی الأفراد. إن ّترکیبه خصائص الفریق التعلیمی فی المؤسسه کان لها التأثیر الأکبر علی هذه الرؤیه لدی الموظفین. وبالتالی، من المتوقّع أن نلحظ تأثیراً أفضل للبرامج التعلیمیه الّتی تساندها الفرق التعلیمیه القویه فی قطاع البنوک والمصارف
۴.

تقدیم نموذج لریاده الأعمال الدولیه فی المشاغل الصغیره والمتوسطه للمؤسسات المعرفیه فی إیران

تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۱۴
یسعی البحث الراهن لتقدیم نموذج لریاده الأعمال فی المشاغل الصغیره والمتوسطه للمؤسسات المعرفیه فی إیران. یعتمد هذا البحث علی الاتجاه الکیفی من نوع نظریه البیانات وأسلوب أخذ العینات الهادفه وقد تمّ جمع البیانات من بین 21 مدیراً وموظّفاً فی الأعمال والشرکات المعرفیه النشطه فی مجال المعدّات الطبیه. کما أنه تم تحلیل البیانات بالاعتماد علی أداه المقابله عبر ثلاث مراحل من نظام الکودات المستخدم فی اتجاه شتراوس وکوربین. وقد حدد البحث نتائج عشره مقولات رئیسه حول موضوع تنمیه مخرجات الأعمال المعرفیه الناجمه عن ریاده الأعمال الدولیه. خمسه من هذه المقولات عوامل تأسیسیه وتدخلیه وهی عباره عن مقوله الجانب الکلی، والجانب الجزئی، والسوق الخارجی، والسوق الداخلی، والظروف السیاسیه. إنّ طریقه الدخول إلی الأسواق الدولیه تؤثر علی تقدیم الخدمه للزبائن والمستخدمین، والبحث والتنمیه وکذلک علی نوع العلاقه بین المستخدمین. وبشکل عام یترک ذلک تأثیراً علی استراتیجیات السوق المتبعه من قبل الشرکات المعرفیه النشطه فی مجال ریاده الأعمال الدولیه. هذه النتائج تقدم رؤیً قیمه للمدراء والباحثین فی مجال کیفیه ریاده الأعمال الدولیه فی المشاغل المعرفیه.
۵.

Creating Effective Schools Model Based on Learning Organizational Model in Elementary Stage

تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۵
Purpose: The aim of this study was to design an effective school model based on the model of learning organization in primary school in Tehran. Methodology: The research method was a combined research method (qualitative and quantitative) by grounded theory method and structural equation model by quantitative method. The research population was in the qualitative section of university professors specializing in primary education and in the quantitative section were experts in the field of education in Tehran in 2009-2010. Twelve people were selected as a sample in the qualitative section by purposeful method from university professors and 196 experts and specialists in education in Tehran were selected by multi-stage cluster sampling. The research tool was a semi-structured interview in the qualitative part of the interview and a researcher-made questionnaire in the quantitative part of the effectiveness of the learning schools. The data were analyzed in the qualitative part by the grounded method of exploratory theory and in the quantitative part by the structural equation model test and factor analysis. Findings: The results showed that the model of confirmatory factor analysis of the first stage and the relevant factor were: empowerment of human resources (with a factor of 0.926), establishment of teaching and learning system (with a factor of 0.910), extracurricular activities (with a factor of 0.914), Competencies of managers (with a factor of 0.910), competencies of teachers (with a factor of 0.978), educational policies (with a factor of 0.934), technological facilities (with a factor of 0.905). Conclusion: Based on the research findings, it can be said that the priority factors of effective schools are: First priority: Empowerment of human resources, Second priority: Establishment of teaching and learning system, Third priority: Extracurricular activities, Fourth priority: Competencies of principals, Fifth priority: Teachers' competencies, Sixth priority: Educational policies, Seventh priority: Technological facilities.
۶.

روان شناسی اجتماعی پیدایش گروه های تکفیری در عراق

تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۹۷
در این مقاله تلاش شده است ظهور و گسترش پدیده تکفیر از منظر احساس تحقیر مورد بررسی قرار گیرد. موضوع تحقیر منجر به بروز هیجان جمعی و فردی است که در شرایط خاصی می تواند به کنش یا واکنش خشونت آمیز منتهی گردد. در جوامعی که تضادهای اجتماعی نابرابری های ناموجه، فشارها و تحقیرهای داخلی و خارجی در کنار شرایط استبداد و انسداد وجود داشته باشند. حس ناکامی و ناامیدی رشد می کند و در پی آن در بستر فضای اجتماعی گروه های رشد می کنند که از وضع موجود ناراضی و درتلاش برای تغییر آن می افتند. این تغییرات با توجه به متن خود آغشته به نفرت و خشونت هستند. در چارچوب عراق ایده هویت دهنده اسلام تکفیری است، ایده ای که رنگ زمینه خود را دارد و در مقابل هویت ملی قرار گرفته است. برپایه چارچوب نظری روان شناسی اجتماعی درصدد پاسخ به این سئوال هستیم که چگونه احساس تحقیر باعث ظهور و گسترش گروه های تکفیری در خاورمیانه بطور کلی و علی الخصوص در عراق شده است؟ گروه های تکفیر چگونه هویت خود را در تضاد با هویت ملی و بر پایه اسلام تعریف کرده اند.
۷.

تقدیم نموذج تعلیمی لخلق رؤیه إبداعیه فی توفیر فرص العمل لدی موظفی قطاع المصارف

تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۵۰
أهداف البحث: یسعی البحث الراهن إلی تقدیم نموذج تعلیمی لخلق رؤیه إبداعیه فی توفیر فرص العمل لدی موظفی مصرف تجارت. ونظراً إلی أن تعلیم ریاده الأعمال یؤدی إلی خلق نوع من الإدارک الإیجابی إزاء توفیر فرص العمل نظیر رؤیه الأفراد وفهمهم لهذه القضیه، فإن البحث فی صدد تعزیز وخلق رؤیه إبداعیه عند موظفی المصارف من خلال تقدیم هذا النموذج المقترح. مناهج البحث: اعتمد البحث الحالی علی الاتجاه الکیفی من نوع النظریه المتجذره عبر تقنیه أخذ العینات الهادفه وجمع البیانات من 18 خبیرا من الخبراء الناشطین فی مصارف تجارت ، وکذلک خبراء مجال التعلیم والموارد الإنسانیه فی البنوک. کما تم تحلیل بیانات البحث بالاستفاده من أداه المقابله فی ثلاث مراحل عبر طریقه الکودات السائده فی اتجاه شتراوس وکوربن. نتائج البحث: تمخض عن نتائج البحث نموذج یکشف إمکانیه تطویر وتعزیر الرؤیه الإبداعیه فی خلق فرص العمل لدی الموظفین، ویترتب علیه مزید من الإبداع وإحداث تغییرات فی الخدمات الحالیه وتوفیر المهارات الوظیفیه والوصول إلی أسواق جدیده وکذلک استثمار الفرص الحالیه لدی البنوک وذلک شریطه تنفیذ المعاییر اللازمه فی هذا المجال وتوظیف محتوی خاص وإجراء استراتیجیات التعلیم بجانب الاستراتیجیات التنفیذیه. إن المشارکه النظریه الرئیسیه فی هذا البحث هی عباره عن معرفه الاستراتیجیات التعلیمیه – التنفیذیه والتی تؤدی فی قطاع البنوک إلی خلق وتعزیز الرؤیه الإبداعیه لدی الموظفین.
۸.

ارزیابی ویژگی های کارآفرینانه دانشجویان در بستر الکترونیکی به منظور طراحی و اجرای برنامه کارآفرینی

تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : ۲
هدف از مطالعه حاضر، ارزیابی ویژگی های کارآفرینانه دانشجویان شاغل به تحصیل در بستر الکترونیکی به منظور طراحی نیم رخ کارآفرین و ارائه راهکارهایی برای پرورش و تقویت آن بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از منظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری همه دانشجویان مؤسسه آموزش عالی الکترونیکی مهر البرز، به عنوان اولین مؤسسه ای که خدمات خود را در بستر الکترونیک ارائه می دهد، بود. حجم نمونه براساس فرمول کوکران، 221 نفر در نظر گرفته شد که از دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی (در مقطع کارشناسی ارشد)، انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد ویژگی های شخصیتی کارآفرینان ایرانی کردنائیج و همکاران (1386) به کار گرفته شد. یافته ها نشان داد دانشجویان در ویژگی های ریسک پذیری با 64 درصد، کانون کنترل درونی با82 درصد، نیاز به موفقیت با 73 درصد، عمل گرایی با 73 درصد، چالش طلبی با 64 درصد و شخصیت کلی کارآفرینی 64 درصد در سطح بالاتر از متوسط قرار دارند، اما در ویژگی های سلامت فکری، تحمل ابهام و رؤیاپردازی پایین تر از حد متوسط ارزیابی شدند. بنابراین، توانمندسازی قابلیت کارآفرینی اعضای هیئت علمی و دانشجویان از طریق برنامه های حمایتی مثل فرصت های مطالعاتی و دوره های کارآموزی در بخش صنعت و برگزاری برگزاری کارگاه های آموزشی برای تقویت ویژگی سلاست فکری، تحمل ابهام و رؤیاپردازی دانشجویان از یک سو و ایجاد شبکه های ارتباطی بین دانشگاه و صنعت از سوی دیگر در دستور کار قرار گیرد.
۹.

Designing a Model of Professional Competence of Managers Based on the Development of Creativity and Innovation in Primary Schools

تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۴۰
Perpose: The aim of this study was to design a model of professional competence of principals based on the development of creativity and innovation in primary schools. Methodology: The method of the present study was a combination of exploratory type in which the qualitative method was performed using the underlying theory and the quantitative method was performed using the structural equation model. The statistical population of the study was in the quantitative part of all primary school principals in Tehran in the academic year 2019-20 and in the qualitative part of all experts in the field of education in Tehran. Sampling in the quantitative part using stratified stratified sampling method 196 managers of 22 districts of Tehran were selected and in the qualitative part 17 people were selected using purposive sampling with emphasis on the principle of theoretical saturation. The research tools in the qualitative part were in-depth semi-structured interviews with 5 questions and in the quantitative part of the researcher-made questionnaire to assess the components of manager’s professional competence. Since the content of the questionnaire shows the components that have the highest coefficient of importance, according to the approval of the questions by experts, the validity of the content of the questionnaire has been confirmed. The total alpha coefficient of the design questionnaire identifying the pattern of professional competence of principals based on the development of creativity and innovation in primary schools is 0.937 or 94% that the tool used has a good reliability. Data were collected in the qualitative section by grounded theory method and then analyzed by testing structural equation modeling using Smart PLS software. Findings: The results of exploratory and confirmatory factor analysis showed that the components of motivation, management, technology, attitude-behavioral, cognitive-skill components and indicators of professional competence of principals are based on the development of creativity and innovation in primary schools. Also, the model fit indices that were performed using the structural equation model showed that the research data had a suitable fit with the model of professional competence of principals based on the development of creativity and innovation in primary schools. Conclusion: Based on the results of the research, attracting and employing competent managers, especially in the critical elementary school, requires the creation of a human resources system in which meritocracy prevails.
۱۰.

الگوسازی پایداری و برگشت پذیری سود حسابداری با استفاده از زنجیره های مارکوف

تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۱۴
هدف: پایداری سود به مفهوم استمرار سودهای گذشته در دوره های آینده است. با آگاهی از ویژگی پایداری سود حسابداری می توان به پیش بینی بهتر جنبه های مالی شرکت که با این رقم در ارتباط هستند، پرداخت. بدین ترتیب، هدف این پژوهش بررسی پایداری و برگشت پذیری وضعیت سود حسابداری با استفاده از فرآیندهای مارکوف است.   روش: به منظور بررسی پایداری و برگشت پذیری وضعیت سود حسابداری از روش های ریاضی فرآیندهای مارکوف با استفاده از داده های 308 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازده زمانی سال های 1393 الی 1397 استفاده شده است. برای این منظور، ابتدا داده ها وارد نرم افزار اکسل شده و سپس از طریق نرم افزار متلب محاسبات ریاضی انجام گردید.   یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که سود سال جاری با سود سال آتی با یکدیگر ارتباط دارد و همین موضوع زمینه استفاده از روش های فرآیند مارکوف را جهت بررسی ویژگی پایداری سود فراهم می کند. دیگر یافته ها نشان می دهد که اثر وضعیت فعلی و جاری سود حسابداری در پیش بینی پایداری سود در بلندمدت با گذر زمان کاهش می یابد و اندازه گیری پایداری و برگشت پذیری وضعیت سود حسابداری بر اساس شاخص های نسبت سود عملیاتی به فروش و سود خالص به فروش با یکدیگر تفاوت معناداری ندارند.   نتیجه گیری: استفاده از سود سال جاری به منظور پیش بینی سود دوره آتی دارای محتوای اطلاعاتی است. ولی زمانی که افق زمانی طولانی تر در نظر گرفته می شود محتوای اطلاعاتی سود سال جاری با گذر زمان رو به کاهش می رود و عملاً در بلندمدت تفاوتی بین استفاده از سود عملیاتی و سود خالص به عنوان شاخص هایی جهت بررسی پایداری و برگشت پذیری وضعیت سود حسابداری وجود نخواهد داشت.
۱۱.

نقش مدیریت استعداد در بروز قابلیت های نوآورانه در شرکت نفت و گاز پارس

تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۱۴
هدف این تحقیق، مطالعه نقش مدیریت استعداد در بُروز قابلیت های نوآورانه بود. روش شناسی این تحقیق از نظرهدف، بنیادی و بر حسب روش گردآوری داده ها و ماهیت پژوهش، توصیفی- پیمایشی به شمار می رود. برای جمع آوری اطلاعات از مصاحبه، روش دلفی و تکمیل پرسشنامه استفاده شد. جامعه آماری پژوهش را خبرگان آگاه و متخصصان حوزه مدیریت استعداد و شایستگی حرفه ای کارکنان تشکیل داده است که از سوابق بالایی در سطوح تصمیم گیری و اجرایی و همین طور سابقه آکادمیک در این حوزه برخوردار بودند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 103 نفر تعیین شد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. روایی صوری پرسشنامه با نظر خبرگان و پایایی با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ با مقدار 0/886 مورد تأیید قرار گرفت. برای بررسی و آزمون فرضیه ها و بررسی روابط علّیِ متغیرهای موجود در تحقیق، از مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار PLS2 استفاده شد. در این پژوهش، سازوکارهای اجرایی، موانع و تسهیل گرهای اجرای مدل نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که مدیریت استعداد با در نظر گرفتن متغیرهای تعدیل گر (فردی، محیطی، سازمانی، انسانی، بافتاری و فرهنگی) در بُروز قابلیت های نوآورانه تأثیرگذار هستند.
۱۲.

تقدیم نموذج محاضن المؤسسات القائم علی نموذج المسرّعات

تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۴۸
یسعی البحث الراهن لتقدیم نموذج عملی من محاضن المؤسسات القائم علی نموذج المسرعات، حیث إن محاضن المؤسسات هی إحدی العناصر الرئیسه فی المنظومه البیئیه لخلق فرص العمل الدائمه وهی تعمل بصفتها وکیلا علی ریاده الأعمال. إن تحسین نماذج العمل فی محاضن المؤسسات یؤدی إلی تعزیز روح الإبداع وقیاده البحوث نحو سوق التجاره والأعمال. و یعتمد البحث الاتجاه الکیفی من نوع النظریه المتجذره وعبر طریقه أخذ العینات الهادف وجمع المعلومات من بین 18 شخصا من المبدعین الجامعیین فی مجال ریاده الأعمال والذین استفادوا من خدمات مراکز التسریع أمثال المدراء والخبراء فی محاضن المؤسسات والمدراء والخبراء فی مراکز التسریع، والخبراء الجامعیین المتخصصین فی البنی البحثیه. کما تم تحلیل المعلومات والبیانات التی توصلنا إلیها باستخدام أداه المقابله وذل ک فی ثلاث مراحل من عملیات الترقیم السائده فی اتجاه غلیزر. ونتائج البحث أظهرت أن امتلاک خصائص التسریع فی إطار نموذج محاضن المؤسسات یتم تحدیدها من قبل مؤشرات عُرفت فی هذا البحث کخصائص لمحاضن المؤسسات. و مع ذلک فإن الحصول علی هذه الخصائص هی نتیجه لعوامل جر ی اعتبارها فی بحثنا الراهن کمُعرّف أو مشغل. إن محاضن المؤسسات القائمه علی المسرعات ولکی تحصل علی أهدافها یجب علیها أن تستفید من استراتیجیات متعدده مثل استلهام التجارب العالمیه الناجحه، وتقییم الرؤی والأعمال، وتوفیر الإنترنت. وفی الختام دلت النتائج علی تأثیر عوامل مثل البیئه والمنتفعین فی عملیه خلق فرص العمل فی مجال ریاده الأعمال. إن استخدام النموذج الحالی تترتب علیه نتائج مختلفه مثل تطویر مصالح المبدعین الجامعیین، وخلق فرص العمل، ونقل العلم والتکنولوجیا، وخلق وظائف وأعمال جدیده ومصالح اجتماعیه.
۱۳.

تاثیر مستقل بودن هیات مدیره بر ارتباط بین کاهش تقسیم سود سهام نسبت به سال قبل و اجتناب از پرداخت مالیات شرکتها

تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۱۹
اجتناب از مالیات، نوعی استفاده از خلاء های قانونی در قوانین مالیاتی در جهت کاهش مالیات است که می تواند از طریق انتقال درآمد به یک منطقه با مالیات کم و یا قیمت گذاری انتقالی انجام شود. اجتناب از مالیات را می توان از طریق روش های مختلف از جمله نرخ موثر هزینه مالیات و تفاوت مالیاتی اندازه گیری کرد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر استقلال هیئت مدیره بر ارتباط بین کاهش تقسیم سود سهام نسبت به سال قبل و اجتناب مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری پزوهش حاضر مشتمل بر 114 شرکت برای دوره زمانی سال های 1391 تا 1397 می باشد و برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. همچنین به منظور بررسی مانا بودن توزیع داده ها از آزمون جارک برا و جهت تشخیص مانا بودن داده ها از آزمون لوین، لین و چو استفاده شد. همچنین برای پردازش، دسته بندی و آماده نمودن متغیرها و ورود به نرم افزار Eviews از نرم افزار تخصصی Excel استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد استقلال هیات مدیره به عنوان بخشی از ساختار مدیریت و جزئی از مکانیزمهای حاکمیت شرکتی قادر به اثرگذاری بر مدیریت مالیاتی و ارتباط بین کاهش تقسیم سود سهام نسبت به سال قبل و اجتناب مالیاتی نمی باشد.
۱۴.

تحدید العوامل المؤثره فی نتائج الحضانه القائمه علی النموذج التسریعی

تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۲۹
إنّ عملیه الحضانه القائمه علی النموذج التسریعی لها نتائج عدیده مثل ارتقاء مصالح المبدعین الجامعیین، وخلق فرص العمل، ونقل العلم والتکنولوجیا، وتشکیل مؤسسات مستدامه، وتکوین المصالح الاجتماعیه، وتحسین معدل بقاء الأعمال والمشاغل، وتسریع عملیه خلق المشاغل والأعمال، وتعزیز الإبداع والابتکار، وتنمیه اقتصاد البلاد. ومع هذه الأهمیه إلا أنّ بحوثا قلیله هی التی تطرقت إلی دراسه العوامل المؤثره علی مثل هذه النتائج. إنّ البحث المسحی والوظیفی الراهن یسعی لدراسه وتحدید العوامل المؤثره فی نتائج عملیه الحضانه القائمه علی النموذج التسریعی وتقییم دور صناعه الشبکات والدعم المالی وکذلک التسهیلات والخدمات الفنیه فی هذا الخصوص. وقد تم جمع البیانات والمعلومات التی نحتاجها فی هذا الصدد من خلال استماره عرضت علی عینه بحث بلغ تعدادها 45 من مدراء وموظفی 15 مرکزا من المراکز التنمویه الجامعیه فی محافظه طهران، فیما تم تحلیل البیانات عبر تحلیل ورجرسیون الترابطی. إنّ نتائج البحث کشفت أنّ ثلاثه متغیرات هی صناعه الشبکات والأمور المالیه والتسهیلات الفنیه لها تأثیر إیجابی علی نتائج عملیه الحضانه فی المراکز التنمویه الجامعیه. کما أنّ نسبه المعامل المحدده تظهر أنّ هذه المتغیرات الثلاث استطاعت أن تکشف 53% من التغییرات فی نتائج عملیه الحضانه.
۱۵.

تعیین و رتبه بندی شاخص های موثر در قابلیت های رفتار کارآفرینانه دانشجویان مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز

تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۳۳
هدف از این پژوهش تعیین و رتبه بندی شاخص های موثر در قابلیت های رفتاری کارآفرینانه  دانشجویان مهارتی می باشد.  پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از حیث روش گردآوری اطلاعات توصیفی پیمایشی است ابتدا نسبت به شناسایی شاخص های با توجه به منابع ملی و بین المللی اقدام وجهت غربالگری و تعیین وزن موثر در اختیار جامعه آماری شامل اساتید وکارآفرینان دانشگاه جامع علمی-کاربردی قرارگرفت.روش نمونه گیری هدفمند و برای تعیین حجم نمونه از قاعده اقناع تا تعداد 28 نفر اقدام شد. بررسی ها به 224 شاخص، 29 مولفه و 8 بعد منجر که مورد تایید قرار گرفتند. بعد از بررسی آزمون های آماری، رتبه بندی شاخص ها انجام و محیط دانشگاهی و ارزش آفرینی با مقوله (دانشگاه کار آفرین ، آموزش و برنامه درسی،کارگاه و کارورزی ،ایده ،پژوهش و استارتاپ، طرح کسب وکار، شرکت های دان ش بنی ان ،تکنولوژی)، نهادینه کردن کار آفرینی با مقوله (فرهنگ کارآفرینانه،ترویج و اشاعه کارآفرینی، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی،تشخیص و بهره برداری از فرصت،قصد و رفتار کارآفرینی، توسعه ابعاد شخصیتی) ،شرایط اقتصادی و اجتماعی با مقوله (چابکی اقتصادی ،شرایط سیاسی و عوامل محیطی ،آمایش سرزمین ،قوانین و مقررات،منابع و امکانات) ،تغییرات ساختاری با مقوله (طراحی مجدد فرایندها و ساختارها،بازار سازی،ریسک )،بسترسازی درون دانشگاهی با مقوله (عوامل انگیزشی ،انگیزه کارآفرینانه و آینده سازی)، و بهینه سازی مدیریت با مقوله(الزامات مدیریتی ، اصلاح سیستم نظارت و ارزیابی) مولفه های تاثیر گذار بودند.طبق سطح بندی  شاخص محیط دانشگاهی و ارزش آفرینی بالاترین سطح پذیرفته و بیشتر به عواملی که ریشه در درون دانشگاهها بر می گردد، مباحث برنامه درسی  آموزش های کاربردی، محیط های کارورزی، شرکت های دانش بنیان در این میان  بسیار تاثیر گذار هستند.در این میان محیط دانشگاهی و ارزش آفرینی ،نهادینه کردن کار آفرینی، شرایط اقتصادی و اجتماعی شاخص های موثر تری در قابلیت های رفتاری کارآفرینانه دانشجویان مهارتی استان البرز دارند.
۱۶.

طراحی الگویی جهت ارزیابی کیفیت مبتنی بر توسعه کارآفرینی دانشگاهی

تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۴۱
هدف این پژوهش طراحی الگویی جهت ارزیابی کیفیت مبتنی بر توسعهی کارآفرینی دانشگاهی بود. برای انجام این پژوهش از روش آمیخته (کیفی/نظریه برخاسته از دادهها «داده بنیاد» و کمی/توصیفی- همبستگی) استفاده شد. جامعه آماری بخش کیفی شامل 12 نفر از خبرگان حوزه کارآفرینی بودند که با روش گلوله برفی انتخاب و با ابزار مصاحبهی عمیق تا رسیدن به حد اشباع نظری در گردآوری دادهها مشارکت داشتند. جامعهی آماری بخش کمی شامل اساتید و صاحبنظران حوزه کارآفرینی در دانشگاههای دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 97-1396 بودند که با استفاده از فرمول کوکران نمونه آماری مشخص و 113 پرسشنامهی محققساخته جهت گردآوری دادهها، توزیع گردید. روایی و پایایی پژوهش در بخش کمی و کیفی مورد تأیید قرار گرفت. برای تحلیل دادههای بخش کیفی از روش کدگذاری (کدگذاری باز، محوری و گزینشی)؛ و در بخش کمی از روش معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد؛ ارزیابی کیفیت در دانشگاهها میتواند در دودسته عوامل درونی شامل (محتوای آموزشی، رهبری کارآفرینانه، منابع انسانی، عدالت آموزشی، کیفیت ارزشیابی، بازخورد از عملکرد، کیفیت فناوری اطلاعات، کیفیت فضای کالبدی) و عوامل بیرونی شامل (عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، عوامل فرهنگی، عوامل جغرافیایی) موردبررسی قرار گرفته و تأثیرگذار باشد. همچنین ارزیابی کیفیت دانشگاهها در راستای توسعهی کارآفرینی دانشگاهی پیامدهایی چون (تجاریسازی، پاسخگویی، توسعهی مهارتهای کارآفرینانه، خلق ارزش و توسعهی اقتصادی) به همراه دارد.
۱۷.

تأثیر تعاملی محافظه کاری شرطی و هزینه نمایندگی بر حساسیت جریان نقدی- سرمایه گذاری با در نظر گرفتن قدرت تخمین مدل های آماری

تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۶۳
تحلیل جریانات نقدی و سرمایه گذاری در شرکتها، مورد علاقه سرمایهگذاران بوده و به تبع آن عوامل تاثیرگذار بر آنها حائز اهمیت است. هدف این پژوهش، ارائه شواهد تجربی از تأثیر محافظهکاری شرطی بر رابطه بین حساسیت جریانهای نقدی و سرمایه<sub></sub>گذاری است و اینکه آیا شدت تأثیر در شرکتهای با هزینه نمایندگی بالا نسبت به شرکتهای با هزینه نمایندگی پایینتر، قویتر است یا خیر. جامعه این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است که بر مبنای آن نمونهای شامل151 شرکت در بازه زمانی 1387 تا 1397 انتخاب گردید و مورد مطالعه قرار گرفت. با استفاده از روش رگرسیون چندگانه با دادههای تابلویی و تلفیقی و به کمک نرم افزار استتا فرضیههای پژوهش مورد آزمون قرارگرفت. نتایج نشان میدهد محافظه کاری شرطی سبب کاهش شدت تاثیر جریانهای نقدی بر سرمایهگذاری می شود. همچنین محافظهکاری شرطی، شدت تأثیر این رابطه را در شرکتهای با هزینه نمایندگی بالا، بیشتر کاهش میدهد. همچنین یافتهها حاکی از آن است که قدرت تبیین بر اساس گشتاورهای تعمیمیافته بیشتر از روش حداقل مربعات معمولی است. این یافتهها میتواند در تصمیم گیریهای سرمایه گذاران به منظور تحلیل جریانات نقدی شرکتها مد نظر قرار گیرد.
۱۸.

هویت ملی در ابهام: از ناسیونالیسم تا بنیادگرایی در خاورمیانه

تعداد بازدید : ۳۴۳ تعداد دانلود : ۳۶۰
یکی از دلایل پایان استعمار در خاورمیانه نضج گرفتن احساسات ملی گرایانه بود. مصر پیشرو برنامه های ناسیونالیسم در جهان عرب بود. ناسیونالیسم در سوریه و عراق در قالب حزب بعث و توسط رهبرانی نظامی ظهور یافت. ناسیونالیسم نتوانست دستاوردهایی که در غرب ایجاد کرد را در خاورمیانه ایجاد کند. اگر بر عمق و اجتماعی بودن چنین ادعای ناسیونالیستی چشم بپوشیم، باید اذعان کنیم ظهور دولت های ملی با جغرافیای سیاسی جدید در منطقه از دستاوردهای آن بود. یعنی برجسته ترین دستاورد ناسیونالیسم را باید مرزبندی های سیاسی تحت عنوان کشور دانست. ولی با گذشت زمان ایدئولوژی ناسیونالیسم رو به ضعف نهاد و با شکست اعراب در مقابل اسرائیل در سال 1967 به کلی از بین رفت. ملی گرایی نتوانست هویت ملی را برای کشورهای خاورمیانه رقم بزند و فرایند ملت- دولت سازی و یکپارچگی ملی را تداوم بخشد. به همین دلیل برخی ملت های عربی از ناسیونالیسم به بنیادگرایی روی آوردند نه برای برساختن ملت - دولت و یا اصلاح ساختارهای سیاسی، بلکه برای کسب هویت جدید و متفاوت از هویت ملی و برای جبران ناکامی های به ارث رسیده از گذشته. به عبارت دیگر می توان ادعا کرد در رهیافت جدید خاورمیانه هویت ملی هنوز در ابهام است و حتی مرزهای سرزمینی نیز با خطر فروپاشی مواجهه هستند.
۱۹.

طراحی الگوی توانمند سازی کارکنان بانک سپه براساس یادگیری سازمانی

تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۲۷۳
رقابت در دنیای امروزی داشتن دارایی نیست بلکه داشتن دو عنصر سرمایه گذاری بر دانش و یادگیری و آموزش کارکنان توانمند است. هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی توانمند سازی کارکنان بر اساس یادگیری سازمانی می باشد. روش تحقیق از نظر ماهیت کیفی-کمی (آمیخته) از نظر نوع کاربردی و از روش های تحقیق آمیخته، از شیوه اکتشافی، از نوع متوالی استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها، در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی، خبرگان و مطلعین کلیدی منابع انسانی در نظام بانکی و دانشگاه ها می باشند. روش نمونه گیری در بخش کیفی، غیر احتمالی شامل تکنیک های هدفمند(زنجیره ای و گلوله برفی) که بر مبنای آن تعداد 18 مصاحبه با اساتید دانشگاه و خبرگان بانکداری صورت گرفته و از بین ایشان، با 10 نفر از طریق گروه کانونی مصاحبه شده است. جهت تجزیه و-تحلیل اطلاعات در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا و کدگذاری باز، محوری و گزینشی ، و نرم افزار مکس کیودا استفاده شده است. جامعه آماری در بخش کمی، مدیران بانک سپه و تعداد جامعه 322 نفر بوده که نمونه 175 نفری با استفاده از فرمول کوکران و با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده اند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در بخش کمی، از روش معادلات ساختاری و نرم افزار پی. ال. اس استفاده شده است. الگوی به دست آمده شامل روابط یادگیری سازمانی و توانمند سازی کارکنان، مولفه-ها، شاخص ها و پیامدهای توانمندسازی بر اساس یادگیری سازمانی است. بر اساس یافته های تحقیق، توانمندسازی کارکنان بر اساس یادگیری سازمانی؛ موجب افزایش بهره وری، شایسته سالاری و ... در بانک سپه می شود.
۲۰.

مطالعه تطبیقی آموزش کارآفرینی مقطع ابتدایی در کشورهای منتخب و ارائه الگو برای ایران

تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۷۴
آموزش کارآفرینی در سنین کودکی موجب تشویق کودکان به انتخاب کارآفرینی به عنوان گزینه شغلی خواهد بود و کلید رسیدن به توسعه فرهنگ کارآفرینی و برخورداری از نسل آینده کارآفرین خواهد بود. آموزش های نادرست سبب کم رنگ شدن ویژگی های کارآفرینی در این سنین می شود. لذا الگو برداری از کشورهای پیشرو در امر آموزش کارآفرینی کودکان بسیار کمک کننده است. هدف اصلی مقاله بررسی هدف، محتوا و روش تدریس کارآفرینی در مقطع ابتدایی در کشورهای منتخب و ارائه الگو برای ایران است که با روش تطبیقی و با استفاده الگوی بردی در کشورهای منتخب انجام شد. جامعه آماری تحقیق کشورهای پیشرو در حوزه آموزش کارآفرینی می باشند. نمونه مورد مطالعه به صورت هدفمند شامل کشورهای با نرخ بالای آموزش کارآفرینی در گزارش دیده بان جهانی کارآفرینی سال 2014 و دارای گزارش های مدون و در دسترس در حوزه آموزش های کارآفرینی بودند. این کشورها عبارتند از: آمریکا، نروژ و پرتغال. با بررسی و مطالعه برنامه کشور های منتخب، الگوی برنامه آموزش کارآفرینی مقطع ابتدایی برای ایران نیز ارائه شد. یافته های تحقیق در تدوین برنامه آموزش کارآفرینی مناسب کودکان به سیاست گذاران حوزه آموزش کشور و برنامه ریزان تالیف کتب درسی کمک می رساند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان