دانش انتظامی - علمی-پژوهشی

دانش انتظامی


علوم انسانی


درجه علمی: علمی - پژوهشی
دوره انتشار: فصلنامه
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم انتظامی 
مدیر مسئول: دکتر فریبا شایگان
سردبیر: دکتر حسین آقای نیا 
مدیر اجرایی: دکتر ایرج رضایی
هیئت تحریریه: دکتر حسین آقایی نیا، دکتر علی محمد احمدوند، دکتر اصغر افتخاری، دکتر محمد اخباری، دکتر یوسف ترابی، دکتر سیامک ره پیک، دکتر سهیلا صادقی، دکتر جمشید صالحی صدقیانی، دکتر توحید عبدی، دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی

نشانی: تهران، اتتهای اتوبان شیهد همت غربی، انتشارات دانشگاه علوم انتظامی.

تلفن: 48931294 و 66477976 (021)  فکس: 48931287 (021)

وب سایت: http://pok.jrl.police.ir

پست الکترونیک: danesh.journal@gmail.com

 


آرشیو نشریه:

شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اجتماعی و ارتباطات
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۴ آذر ۱۳۹۳
ناشر: دانشگاه علوم انتظامی
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۷