دانش انتظامی

دانش انتظامی

دانش انتظامی 1382 شماره 20

مقالات

۱.

تعارض،امری اجتناب ناپذیر در سازمان های پلیس

کلید واژه ها: تعارض مدیریت تعارض مدیریت منابع انسانی پلیس مهارت های حل تعارض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۵
تعارض امری اجتناب ناپذیر است ، به ویژه برای مدیران سازمان های پلیس . دلایل متعددی از قبیل پیچیده شدن جامعه ، سر و کار داشتن مدیران با مردم و محدودیت منابع به ویژه منابع انسانی و مالی برای تعارض وجود دارد . در حقیقت همه سازمان ها ، از جمله پلیس به نوعی دارای تعارض می باشند . اهداف فردی و سازمانی ، تفاوت در شیوه زندگی و نیازهای فردی کارکنان ، تفسیرهای مختلف از قوانین و مقررات ، تفاوت های جسمی ، روانی و اجتماعی و تنوع دیدگاه ها عواملی هستند که می توانند در بروز اختلاف نظر و تعارض سازمانی دخیل باشند .

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷