دانش انتظامی

دانش انتظامی

دانش انتظامی 1382 شماره 18

مقالات

۱.

درآمدی بر احساس امنیت در بستر امنیت عینی

نویسنده:

کلید واژه ها: امنیت شایعه احساس امنیت رفتار مدیران آموزشى امنیت عینی کیفیت زندگی و امنیت امنیت قابل قبولo رفتار مدیران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱۹ تعداد دانلود : ۱۵۹۹
این مقاله درآمدی بر بحث «فرآیند احساس امنیت در بستر امنیت عینی» می باشد و سعی دارد به جنبه های کلی و کاربردی آن پرداخته تا مقدمه ای باشد که سایر پژوهشگران و صاحب نظران عمیق تر به این حوزه اجتماعی و امنیتی که با فقر مطالعات جامع و مبسوط روبرو می باشد ، بپردازند . به دلیل اهمیت این بحث و نیز دستگاههای تصمیم گیر و مجری ، فصلنامه دانش انتظامی آمادگی دارد که مطالب و نظرات پژوهشگران در این زمینه را به چاپ برساند .
۲.

نقش تفریحات سالم در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان

کلید واژه ها: پیشگیری بزهکاری نوجوانان تفریحات سالم پیوندهای اجتماعی فعالیت های فوق برنامه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲۹
" همواره در طول تاریخ عقیده بر این بوده که تفریحات سالم عامل پیشگیری از فساد و بزهکاری است و بزهکاری از موضوعات مد نظر نهادهای مرتبط با امور اجتماعی می باشد . در این مطالعه ارتباط بین وقوع بزهکاری در گروههای مختلف سنی نوجوانان با تفریحات سالم متعارفی همچون : ورزش ، مطالعه ، فعالیت های هنری ، ارتباطات اجتماعی گسترده و ... - که منجر به افزایش پیوندهای اجتماعی مثل : دلبستگی ،اعتقادات ، احساس مسئولیت و مربوط شدن در امور مختلف می شود - مورد ارزیابی قرار گرفته که نشان دهنده وجود رابطه منفی بین بزهکاری و شرکت در این تفریحات سالم می باشد . "

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۷