دانش انتظامی همدان -

دانش انتظامی همدان


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: روانشناسی
دوره انتشار: فصلنامه
جانشین سردبیر/قائم مقام: جانشین مدیر مسئول: سعید حاجی زاده اصل
مدیر مسئول: دکتر سلمان امیری لرگانی
p-issn: ۲۳۸۳-۳۵۴۸
صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا - تحقیقات کاربردی همدان
سردبیر: دکتر محمد رضا یوسف زاده
مدیر اجرایی: امین هجرانی
هیئت تحریریه: اعضای هیات تحریریه بین المللی: دکتر عباس افخمی عقداء؛ اعضای هیات تحریریه: دکتر محمد احمد پناه، دکتر علی قلعه ایها، دکتر بابک معینی، دکتر سیدعلی سیادت، دکتر ابوالقاسم یعقوبی، دکتر شهرام واحدی، دکتر سیامک شهیدی، دکتر علی یلفانی، دکتر اصغر آقایی، دکتر نصراله عرفانی، دکتر یحیی معروفی مائین بلاغ، دکتر اسماعیل بلالی، دکتر داریوش رحمتی، دکتر علی اکبر ملکی راد
آدرس: همدان/ میدان باباطاهر/ بلوار شهدای نیروی انتظامی/ دفتر تحقیقات کاربردی
تلفن: ۰۸۱۲۱۸۲۲۰۰۸
وب سایت: http://hamedan.jrl.police.ir/
پست الکترونیکی: dt.hamedan@police.ir
فکس: ۰۸۱۲۱۸۲۲۱۵۲
کد پستی: ۶۵۱۳۶۴۵۶۹۶

کلیدواژه‌های مرتبط

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۸