اصول بهداشت روانی

اصول بهداشت روانی

اصول بهداشت روانی 1383 شماره 21 و 22

مقالات

۱.

چگونه با افکار و اعمال وسواسی مقابله کنیم

۲.

بررسی ارتباط بین ویژگیهای روانی - اجتماعی خانواده و بروز علایم اختلال کمبود توجه وبیش فعالی کودکان

۳.

مطالعه روابط متقابل ویژگی های شخصیتی و استرس شغلی در محیط کار

۴.

بررسی شیوع علائم جسمی در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی

۷.

بررسی تاثیر آشنا سازی بیمار با کارکنان و محیط اتاق عمل در روز قبل از عمل جراحی توبکتومی بر اضطراب قبل از عمل جراحی

۸.

بررسی کیفیت زندگی (بعد روان شناختی) پرسنل دانشگاه آزاد اسلامی اراک در سال 1382

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۱