سرزمین

سرزمین

سرزمین سال نهم بهار 1391 شماره 1 (پیاپی 33) (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

تحلیلی بر اثرات دفع غیر بهداشتی زباله و فضولات دامی در ایجاد آلودگی های زیست محیطی با GIS و SPSS (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان بجنورد)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۲۲

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۶