اطلاعات جغرافیایی (سپهر)

اطلاعات جغرافیایی (سپهر)

سپهر دوره بیست و یکم پاییز 1391 شماره 83

مقالات

۲.

بررسی کاربری اراضی شهر سعدآباد (بوشهر) با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

۶.

بررسی عوامل و پدیده های مؤثر بر بروز جرائم و آسیب های اجتماعی در کلان شهرها (با تأکید بر مناطق حاشیه نشین)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 969 تعداد دانلود : 963
۱۲.

سنجش سطوح توسعه یافتگی بخش کشاورزی شهرستان های استان فارس

۱۳.

اندازه گیری فاصله زمین تا ماه با استفاده از مثلثات نااقلیدوسی

۱۷.

برنامه ریزی شهری متناسب با پدافند غیرعامل با تأکید بر ارزیابی و برنامه ریزی بهینه کاربری اراضی شهری (نمونه موردی: شهر سنندج)

۱۸.

آسیب پذیری کشاورزی ایران در موقعیت جغرافیایی خشک و نیمه خشک و خسارت های وارده به کشاورزی روستایی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۳