اطلاعات جغرافیایی (سپهر)

اطلاعات جغرافیایی (سپهر)

سپهر (سازمان جغرافیایی) سال هفدهم پاییز 1387 شماره 67

مقالات

۱.

اشاره : نقشه برداری دقیق زمین شناسی

نویسنده:

کلید واژه ها: زلزله نقشه برداری دقیق زمین شناسی نقشه رقومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 463 تعداد دانلود : 951
به منظور ارزیابی پتانسیل شکستگی سطحی ناشی از زلزله، کاربردی جدید از نقشه برداری بسیار دقیق زمین شناسی با توتال استیشن الکترونیکی ارائه شده است. این روش، امکانی را فراهم می سازد تا بتوان گسل های ثانویه، که کوچکی 30 سانتیمتر جابه جایی عمودی را که در سطح نشان نمی دهند...
۲.

جغرافیای سیاسی جهان اسلام

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 131 تعداد دانلود : 912
منشا حقیقی وحدت امت اسلامی همانا دین اسلام است که ریشه اصلی خود را از فطرت انسان می گیرد. تحولاتی که این دین فطری در طول تاریخ داشته فقط مربوط به فروع جزئی احکام بوده که از تنوع موقعیت های حیات انسانی در جوامع مختلف سرچشمه گرفته است...
۳.

دیتا سنترهای اطلاعات مکان محور ، هدف قابل توجه هکرها

نویسنده:

کلید واژه ها: اینترنت رایانه داده دیتانستر هکر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 536 تعداد دانلود : 891
مرکز داده یا دیتاسنتر حاوی بیشترین اطلاعات مکانی با ارزش بوده و میزان قیمت آن در مورد برخی از دیتاسنترها مانند سایتهای gn فرانسه بین چهار تا دوازده میلیارد دلار تخمین زده می شود. لذا با اهمیتی که اطلاعات موجود در این مراکز داده دارند، بدون شک این گونه سایت ها یکی از مهم ترین اهداف هکرها خواهند بود...
۴.

مطالعه بافت و اهک خاک با استفاده از داده های سنجنده LISS-III ماهواره IRS-P6

کلید واژه ها: سنجش از دور NDVI آهک خاک بافت خاک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 673 تعداد دانلود : 740
از مهمترین ویژگی های خاک، که در بسیاری از طرح های کشاورزی و محیط زیستی مورد توجه قرار می گیرد، می توان بافت و آهک خاک را نام برد. امروزه با پیشرفت علم و ظهور فناوری سنجش از دور، امکان بهره برداری از این فناوری در علوم خاک نیز فراهم گردیده است...
۵.

مکان یابی محل دفن زباله های جامد شهری به روش تحلیل فضایی معیارهای چند متغیره

کلید واژه ها: تحلیل فضایی مکانیابی محل دفن زباله ها معیارهای چند متغیره جزیره لمنوس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 700 تعداد دانلود : 603
تحقیق حاضر روش فضایی با ترکیب روش های گوناگونی از علوم در زمینه های متفاوت مانند تحلیل معیارهای چندگانه سیستم اطلاعات جغرافیایی، تحلیل فضایی و آمار فضایی را توصیف و باهم مقایسه می کند. هدف نهایی این روش ارزیابی تناسب منطقه مورد مطالعه به منظور تعیین مکان بهینه...
۶.

باغهای اصفهان و جاذبه های گردشگری آن

کلید واژه ها: اصفهان زاینده رود پارک باغ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 936 تعداد دانلود : 407
اصفهان را به سبب زاینده رود، مادی ها و باغات آن از گذشته های دور می شناخته اند به طوری که برای بهره مندی بهتر از این رود شیخ بهایی طومار قدیمی را اصلاح و تنظیم کرد و نتیجه آن سرسبزی و رونق روزافزون آن از دوران صفوی تا به امروز است...
۷.

کاربرد جغرافیا در مهندسی ارزش

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 995 تعداد دانلود : 813
جغرافیا دانشی است که به مطالعه رابطه انسان و محیط می پردازد. فضا و پدیده های آن یکی از مباحث مهم در دانش جغرافیا محسوب می گردد. در مهندسی ارزش تحلیل کارکرد و سنجش ارزش ها اصول کار را تشکیل می دهد و بخشی از آن مربوط به مسائل انسانی می شود که به عنوان مبحث مشترک....
۸.

اهمیت بکارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی برای پلیس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 427 تعداد دانلود : 196
کلیه وقایع از جمله رخدادهای امنیتی و انتظامی به نحوی با موقعیت جغرافیایی معرفی می گردد. یک فرمانده مجبور به اخذ تصمیماتی است که نیاز به داشتن دانش، آگاهی و اطلاعاتی درباره محیط پیرامون خود دارد. به عبارتی دیگر تصمیم گیرندگان و سیاستگذاران محیطی از جمله ناجا نیاز به اطلاعات مکانی و جغرافیایی دارند...
۹.

مدلسازی مکانی پارامترهای فیزیکی دما ، شوری و چگالی خزر جنوبی با استفاده از تحلیلگر زمین آماری نرم افزار Arc GPS

کلید واژه ها: دریای خزر زمین آمار سیستمهای اطلاعات زمین مکانی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی دریا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 625 تعداد دانلود : 435
طی گشت تحقیقاتی اقیانوس جهانی 2001 در منطقه دریایی خزر، پارامترهای فیزیکی دما، شوری و چگالی دریای خزر اندازه گیری شدند. محدوده ایستگاه های انتخابی برای اندازه گیری این پارامترها کل دریای خزر را شامل می شد. البته این اندازه گیری ها به صورت گسسته از منطقه مورد مطالعه صورت گرفته است...
۱۰.

تجزیه و تحلیل لندفرمها بر اساس عکسهای هوایی و نقشه های توپوگرافی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 226 تعداد دانلود : 558
بررسی حاضر کوششی در جهت ارائه لندفرمهای مشخص و ویژه از شمال غرب ایران است. لازم به توضیح است در این بخش از ایران، اشکال ساختمانی، توسعه قابل ملاحظه دارند و در عین حال شواهد متعدد و جالب از اشکال اقلیمی نیز یافت می شود...
۱۱.

سامانه مدیریت پایگاه داده

نویسنده:

کلید واژه ها: اطلاعات داده پایگاه داده مدیریت پایگاه داده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 870 تعداد دانلود : 476
سامانه مدیریت پایگاه داده از مجموعه داده های مرتبط و مجموعه برنامه های کامپیوتری برای دسترسی به آن داده ها تشکیل شده است، به مجموع داده ها معمولا پایگاه داده گفته می شود و مجموعه برنامه ها معمولا مدیریت پایگاه داده نامیده می شود. به علت اهمیت اطلاعات در همه طرحها در تمامی...

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۳