اطلاعات جغرافیایی (سپهر)

اطلاعات جغرافیایی (سپهر)

سپهر (سازمان جغرافیایی) سال هفدهم زمستان 1387 شماره 68

مقالات

۵.

پهنه بندی حرکات توده ای در مسیر سنندج - دهگلان با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی ( AHP ) در محیط GIS

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۹ تعداد دانلود : ۷۷۷

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۷