پژوهش ادبیات معاصر جهان(پژوهش زبان های خارجی)

پژوهش ادبیات معاصر جهان(پژوهش زبان های خارجی)

پژوهش ادبیات معاصر جهان دوره پانزدهم زمستان 1389 شماره 60 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بازخوانی شرق نایپول از دیدگاه شرق شناسی(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

بررسی نوع ادبی مرثیه در زبان اردو(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

طرح تضادهای اجتماعی و هویتی در «ادبیات مهاجرت» آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

بررسی مضمون هویت تحمیلی در فرزند خاک، اثر طاهر بن جلون(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بازتاب و نقد جنبش نگریتود در رقص جنگل ها اثر وله شویینکا(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

نقش محدودیت ها و قابلیت های زبانی در شکل گیری ادبیات منظوم: تحلیل اشعاری از حافظ و شکسپیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی ادبیات علوم ادبی سبک شناسی روش های بررسی سبک شناختی متون زبان شناختی
  2. حوزه‌های تخصصی ادبیات حوزه های ویژه ادبیات تطبیقی تطبیق زبان و ادبیات فارسی و ادبیات غرب
تعداد بازدید : 310 تعداد دانلود : 280
زبان و ادبیات، قلب نحوی، حافظ، شعر، مطابقه، شکسپیر، آرایش واژگانی
۷.

نشانه شناسی تئاتر نو(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۷