بررسی های حسابداری و حسابرسی (حسابداری و حسابرسی سابق)

بررسی های حسابداری و حسابرسی (حسابداری و حسابرسی سابق)

بررسی های حسابداری و حسابرسی 1374 و 1375 شماره 14 و 15

مقالات

۵.

گمانهایی پیرامون نمایش سود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۵ تعداد دانلود : ۸۰۲
عموما عقیده بر ان است که مدیران بطور معمول برای هموار سازی سود تلاش می کنند. هموار سازی سود که ادبیات جدید حسابداری از ان تحت عنوان مدیریت سود بحث می کند، عبارت است انجام اقداماتی برای کاهش نوسانات سودهای گزارش شده حسابداری. میزان سود و نوسان آن از دیدگاه سهام داران شرکت حائز اهمیت است و بر ارزش سهام شرکت تاثیر می گذارد. مدیران تصور می کنند ، برای شرکتهای دارای جریان هموار سود بهای بیشتری پرداخت می شود . مدیران با هموارسازی سود فرصت پیش بینی را برای مدعیان اصلی شرکت فراهم می سازد و این کار ارزشمندی است ، زیرا هزینه استقراض شرکت را کاهش می دهد و بر روابط تجاری بین شرکت و مشتریان ، فروشندگان و کارکنانش اثر مساعد دارد. از آنجا که هموارسازی تلاش مدیر برای کاهش نوسانات سود حول یک سطح عادی است ، بنابراین باید اولا " افزار هموارسازی" و ثانیا " سود عادی" تعیین شود . سود عادی هدف فرضی مدیریت است که با استفاده از مدلهای مختلف طراحی می شود. پژوهشهای گذشته نشان می دهد که مدلهای گام تصادفی بیشتر مورد استفاده قرار گرفته اند. درباره افراز هموارسازی نیز آورده اند که: 1- زمانبندی معاملات 2- تخصیص در طول زمان 3- تجدید طبقه بندی در اقلام سود و زیان راههای متداول هموار سازی است.
۸.

مشکلات کاربرد کامپیوتر در حوزه دانش و حرفه حسابداری (مورد ایران)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶۰
این مقاله که در سال 1370 (1992) برای ارائه به کنفرانس بین المللی حسابداری در واشنگتن ، بر پایه تحقیقی پیرامون مشکلات کاربرد کامپیوتر در محیطهای آموزشی و حرفه حسابداری در ایران تهیه شده است . رشد پرشتاب تکنولوژی انفورماتیک (IT) در دهه 1980 و انقلابی که نامش از ظهور کامپیوترهای کوچک (MICROCOMPUTER) در صنعت انفورماتیک و اطلاع رسانی بود ، موضوع و مشکل تازه ای را مطرح ساخت که آن را به " رشد نامتوازن " تعبیر کرده ایم . منظور از رشد نامتوازن عدم توازن در رشد و پیشرفت دانش و حرفه حسابداری با پیشرفت تکنولوژی داده پردازی است . از آنجا که گسترش سریع ، قیمت ارزان و تکنولوژی فوق العاده مدرن داده پردازی امروزه استفاده از کامپیوترها را در تمامی سازمانها گریزناپذیر ساخته است و با توجه به آنکه دانش و حرفه حسابداری دچار تحولی در خور این رشد پرشتاب در ابزارهای اصلی سیستمهای اطلاعاتی حسابداری نشده ، مشکلات تازه ای در هر دو عرصه دانش و حرفه حسابداری پدیده آمده است . ورود کامپیوترهای کوچک به محیطهای دانشگاهی که ضرورت اجتناب ناپذیر در طول یک دهه اخیر بوده است ، کامپیوترها را از اتاقهای دربسته و سالنهای کامپیوتری به روی میز دانشجویان آورده و در تماس مستقیم با ایشان قرار داده است . نتایج این تحقیق که پرسشنامه های مربوط به آن برای تمامی گروههای حسابداری در دانشکده و دانشگاه های رسمی مربوط در سراسر کشور ارسال شد ، نشان می دهد که علی رغم در دسترس بودن کامپیوتر، مشکلات زیادی برای کاربرد و استفاده اثربخش از آن وجود دارد . حرفه حسابداری نیز با ورود کامپیوترهای کوچک به عرصه پردازش داده ها نیازمند تحولات تازه ای در چگونگی به کار گیری سیستم های مکانیزه و بهبود این قبیل سیستم هاست . مجموعه ای از مسایل جدیدی که به نوعی به رشد نامتوازن یادشده باز می گردد ، در این مقاله مورد اشاره قرار گرفته است .

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۰